Dịch vụ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  1. Lập dự án đầu tư

Nghiên cứ thị trường, lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật, lập báo cáo đầu tư.

  1. Tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu

Lập hồ sơ mời thầu, phân tích, đánh giá thầu đối với các gói thầu tư vấn thiết kế, thi công công trình hoặc mua sắm trang thiết bị, trang bị công trình

  1. Thiết kế

-Thiết kế quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái, resort bãi biễn…

-Thiết kế kết cấu hạ tầng cho khu chức năng, khu công nghiệp khu đô thị…

Thiết kế công trình bao gồm: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán công trình cho các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công trình thông tin, cấp thoát nước, công trình đặt biệt…

  1. Thẩm tra

-Thẩm tra dự án: Thẩm tra các dự án đầu tư, giúp chủ đầu tư hay cơ quan đầu tư thẩm định dự án

– Thẩm tra thiết kế: Thẩm tra các thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, giúp chủ đầu tư hay cơ quan chức năng phê duyệt thiết kế

  1. Quản lý dự án

Thay mặt chủ đầu tư quản lý toàn bộ hay từng hạn mục của dự án, giám sát chất lượng, tiến độ thi công, quản lý công trường trong quá trình xây dựng

  1. Tư vấn, Giám sát, Thi công

Thay mặt chủ đầu tư giám sát quá trình thi công, xây dựng và lấp đặt thiết bị cho công trình.

  1. Thiết kế và thi công nội thất.