Trường Trung Học Cơ Sở Quốc Tế

 • Toàn cảnh

  Không gian toàn cảnh trường

  Để xem toàn bộ hình lớn vui lòng bấm vào hình
 • Phòng học

  Thiết kế nội thất phòng học

  Để xem toàn bộ hình lớn vui lòng bấm vào hình
 • Phòng nhạc và piano

  Thiết kế phòng nhạc và phòng piano

  Để xem toàn bộ hình lớn vui lòng bấm vào hình
 • Phòng vé và sảnh

  Thiết kế nội thất phòng vẽ và sảnh

  Để xem toàn bộ hình lớn vui lòng bấm vào hình
 • Thư viện

  Thiết kế nội thất thư viện của trường

  Để xem toàn bộ hình lớn vui lòng bấm vào hình