0903 465 468

Nhà chị Châu

 • Những khung cửa nhựa

  Để xem toàn bộ hình lớn vui lòng bấm vào hình
 • Phong giải trí

  Để xem toàn bộ hình lớn vui lòng bấm vào hình
 • Tầng lửng

  Được tận dụng làm phần bar nhỏ có thể ngắm ra không gian bên ngoài, tận dụng không gian để giải trí, thông thoáng.

  Để xem toàn bộ hình lớn vui lòng bấm vào hình
 • Thi công đi vào hoàn thiện

  Để xem toàn bộ hình lớn vui lòng bấm vào hình